W celu utrzymania ciągłej satysfakcji klientów i uzyskania opłacalności działania Spółdzielnia przyjęła za cel produkcję i sprzedaż tylko takich wyrobów, które spełniają wymagania klienta przy jednoczesnym spełnieniu wymagań obowiązujących norm i przepisów.

ELREMET legitymuje się:

  • Certyfikatem AQAP 2110:2015 – zgodnym z wymaganiami NATO dotyczącymi jakości,
  • Natowskim Kodem Podmiotu Gospodarki Narodowej – 0494H.

Nasze cele jakościowe osiągamy poprzez:

  • Ciągłe stosowanie, rozwijanie oraz doskonalenie systemu zarządzania jakością w oparciu o normy serii PN-EN ISO 9001:2015,
  • Zaangażowanie wszystkich pracowników Spółdzielni w działania związane z jakością,
  • Stosowanie sprawdzonych metod wytwarzania i dążenie do ich ciągłego unowocześniania,
  • Zatrudnianie personelu z odpowiednimi kwalifikacjami na danym stanowisku pracy oraz prowadzenie okresowych weryfikacji i szkoleń pracowników,
  • Dokonywanie zakupów zaopatrzeniowych tylko u sprawdzonych i zakwalifikowanych dostawców posiadających system zarządzania jakością,
  • Ciągłe nadzorowanie procesu wytwarzania, wykrywania ewentualnych niezgodności oraz niezwłoczne wdrażanie działań korygujących,
  • Ustalony procedurami i instrukcjami sposób nadzoru nad jakością wyrobu.