Aktualności

W czerwcu 2024r. zrealizowaliśmy inwestycję w postaci zakupu i montażu nowego dźwigu osobowego w siedzibie firmy.

Od 1 lipca 2024r. pracownicy korzystają z nowej windy!

Inwestycja o wartości 198 700 zł netto została w całości sfinansowana ze środków PFRON w ramach programu: Refundacja dodatkowych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZPCH.

Nr umowy z PFRON: RDK/000086/03/D