Spółdzielnia Inwalidów
ELREMET
Zakład Pracy Chronionej
21-500 Biała Podlaska
ul. Prosta 35

NIP: 537-000-16-03
Regon: 000453612
Konto Bankowe:
PKO BP S.A. Oddział Biała Podlaska
08 1020 1260 0000 202 0111 9049

ELREMET
Centrala
 83 343-25-04

Sekretariat Zarządu
 83 343-24-41
 elremet@elremet.pl

NZOZ - Przychodnia
 83 343-25-04 wew. 358, 362
 przychodnia@elremet.pl

Dział Marketingu i Zbytu
Tworzyw Sztucznych
 83 343-52-75
 marketing@elremet.pl

Dział Marketingu i Zbytu
Tub Polietylenowych i
Laminatowych
 83 343-25-14
 marketing@elremet.pl

Dział Marketingu i Zbytu
Branży Odzieżowej
 83 343-73-14
 odziez@elremet.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 iodo@elremet.pl