Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej  przy SI ” ELREMET” w Białej Podlaskiej jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ze wskazaniem do terapii zajęciowej.

Celem działalności WTZ jest rehabilitacja społeczna i zawodowa każdego uczestnika, zmierzająca do jego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

Więcej informacji znajdziesz na stronie:

WTZ-ELREMET.PL

 

 

Projekt BEZPIECZNE WTZ

W dobie pandemii COVID-19 Spółdzielnia pozyskała z PFRON grant w wys. 7560 zł dla Warsztatu Terapii Zajęciowej, w ramach projektu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z uczestnikami WTZ oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania w Warsztacie w okresie od 1 września do 22 grudnia 2020r.