Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej  przy SI ” ELREMET” w Białej Podlaskiej jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ze wskazaniem do terapii zajęciowej.

Celem działalności WTZ jest rehabilitacja społeczna i zawodowa każdego uczestnika, zmierzająca do jego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

Więcej informacji znajdziesz na stronie:

WTZ-ELREMET.PL