Polityka Jakości

Nadrzędnym celem S.I. ELREMET jest produkowanie wyrobów uwzględniających wymagania Klientów przy jednoczesnym dążeniu do spełnienia wymagań norm międzynarodowych. Dla utrzymania ciągłej satysfakcji klientów i uzyskania opłacalności działania najwyższe kierownictwo wykonawcze Spółdzielni – Prezes Zarządu określił czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, które są istotne dla celu działania oraz te, które wpływają na zdolność do osiągnięcia zaplanowanego wyniku działania SZJ. Prezes Zarządu monitorując i analizując informacje dotyczące czynników wewnętrznych i zewnętrznych oraz uwzględniając wymagania zainteresowanych stron przyjmuje następujące cele jakościowe:

  • stosowanie, rozwijanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością w oparciu o normę PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie produkcji i projektowania wyrobów branży odzieżowej i w zakresie produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych oraz publikacji AQAP 2110:2016 w zakresie produkcji i projektowania wyrobów branży odzieżowej,
  • produkowanie wyrobów odzieżowych w szerokim asortymencie i wysokiej jakości dla odbiorców specjalnych (tj. służb mundurowych resortu Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji),
  • produkowanie wyrobów z tworzyw sztucznych w szerokim asortymencie i wysokiej jakości dla przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego oraz chemii gospodarczej,
  • stosowanie sprawdzonych metod wytwarzania i dążenie do ciągłego unowocześniania tych metod,
  • zatrudnienie personelu z odpowiednimi kwalifikacjami oraz prowadzenie okresowych ich weryfikacji i realizowanie szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji pracowników,
  • dokonywanie zakupów surowcowych tylko u sprawdzonych i kwalifikowanych dostawców,
  • ciągłe nadzorowanie procesu wytwarzania, wykrywanie ewentualnych niezgodności oraz niezwłoczne wdrażanie działań korygujących,
  • nadzorowanie jakości i analiza uwag klienta zgodnie z ustalonymi procedurami i instrukcjami.

Dobre tradycje i doświadczenie zdobyte w ciągu wielu lat działalności, posiadane certyfikaty na wyroby i systemy zarządzania są gwarancją dalszego rozwoju Spółdzielni i jej właściwego miejsca na rynku.

Realizując “Politykę Jakości” systematycznie na każdym stanowisku pracy realizowane jest hasło:

KLIENTA NIE WYSTARCZY ZADOWOLIĆ, KLIENTA NALEŻY ZACHWYCIĆ